POLITICA DE CONFIDENTIALITATE


LUCIA BELLA garantează confidențialitatea datelor despre clienți. Datele furnizate în momentul creării contului online pot fi utilizate de LUCIA BELLA pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, a diferitelor oferte speciale, a promoțiilor și altele, numai cu acordul prealabil al clientului.

Furnizarea de date personale către LUCIA BELLA nu leagă utilizatorii, în timp ce aceștia pot refuza să furnizeze astfel de date în orice situație și pot solicita gratuit ștergerea lor din baza de date. Orice cerere / notificare de ștergere a datelor cu caracter personal din baza de date trebuie să fie datată, semnată și trimisă de persoana înregistrată în baza noastră de date prin e-mail la adresa office@luciabella.ro.

LUCIA BELLA se obligă să nu divulge date cu caracter personal unor terțe părți, cu excepția operatorului de marketing direct. Datele cu caracter personal pot fi transmise autorităților competente să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități care au dreptul de a efectua orice examinare conform legii, dacă acest lucru este necesar în conformitate cu legile aplicabile.

Datorită modului în care datele personale stocate de sistemul luciabella.ro sunt trimise în mod electronic, LUCIA BELLA nu va fi trasă la răspundere pentru nici o pierdere de date sau pentru copierea neautorizată a datelor prin utilizarea echipamentelor de interceptare sau a software-ului. La cererea utilizatorilor, LUCIA BELLA va lua toate măsurile și va furniza autorităților competente toate dosarele necesare pentru a rezolva acest tip de infracțiune.

Informațiile furnizate de LUCIA BELLA sunt utilizate numai pentru scopul pentru care au fost inserate (plasarea comenzilor, trimiterea mesajelor către personalul FOM, abonarea la buletine de știri etc.), în conformitate cu legea. LUCIA BELLA nu furnizează terților adresa dvs. de e-mail și nu încurajează spam-ul și nu împărtășește informațiile furnizate de clienții noștri fără consimțământul lor explicit.

LUCIA BELLA certifică faptul că vă va respecta drepturile acordate în temeiul Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în temeiul Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic și, de asemenea, prin Ordonanța nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, cu modificările și completările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitator):

Dreptul de a solicita LUCIA BELLA să confirme dacă vă prelucrează sau nu datele dvs. personale;
Dreptul de a solicita LUCIA BELLA să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge gratuit datele furnizate a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii nr.677 / 2001
Dreptul de a solicita LUCIA BELLA să înceteze gratuit prelucrarea datelor cu caracter personal;
Dreptul de a cere LUCIA BELLA să înceteze să trimită mesaje promoționale.
Orice astfel de cerere / notificare va fi datată, semnată și trimisă de persoana înregistrată în baza de date prin e-mail la adresa office@luciabella.ro.

Luciabella.ro utilizează măsuri de securitate împotriva pierderii, utilizării incorecte sau modificării informațiilor aflate sub controlul nostru.

LUCIA BELLA nu poate fi trasa la răspundere pentru erorile generate de neglijența în securitatea și confidențialitatea contului și a parolei.

LUCIA BELLA nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru orice pierdere sau deteriorare a datelor personale stocate de luciabella.ro în scopul indicat în acest document.

Orice acces la baza de date cu informații personale a utilizatorilor aparținând luciabella.ro, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fișier de acces. Dosarul de acces va permite LUCIA BELLA să identifice persoanele care au accesat datele cu caracter personal fără un motiv legitim, pentru a informa organismele competente.

Orice încercare de a accesa datele personale ale unui alt utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a modifica performanța serverului care rulează pe site-ul web luciabella.ro va fi considerat o încercare de fraudare a site-ului web luciabella.ro și va fi pusă în discuție o investigație penală în mișcare împotriva celor care au inițiat această acțiune.